جشنواره اتفاق 3 امسال برگزار می شود

جشنواره اتفاق 3 امسال برگزار می شود

مدیرکل مشارکت های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان با بیان این که تحکیم نظام شایسته سالاری در دستور کار دولت قرار دارد، گفت: به همین منظور جشنواره اتفاق ۳ امسال برگزار می شود.

دست بندی: اخبار / فرهنگی و هنری / زمان ارسال: 1396/3/17 18:45:27 کلمات کلیدی: جشنواره اتفاق جوانان مشاهده ...